BIOO.jpg
Tato webová stránka je určena zejména pro žáky základních a středních škol, účastnících se biologických olympiád, pro které jsou zde připraveny prezentace, ze kterých se mohou učit poznávačky.

Tuto stránku ocení také studenti oboru Ekologické a evoluční biologie, PřF, Masarykovy univerzity, kteří zde naleznou digitalizovaný laminovaný studijní herbář a také fylogeneze nižších a vyšších rostlin, bezobratlých živočichů a obratovců. 

Dále je zde spousta užitečných odkazů a souborů.
Uvedené taxonomické jednotky berte s rezervou, protože v současnosti se klasické zařazení např.: ... do Třídy - Podtřídy - Nadřádu - Řádu ... již neuznává. Důležité je zapamatovat si latinský (popř. český) název skupiny a které další podskupiny (a zástupce) zahrnuje. 
 
Použitý taxonomický systém je podle nejnovějších poznatků a také víceméně kopíruje systém použitý na webové stránce www.biolib.cz. Systém uvedený v Seznamu přírodnin BIOO kat. A a B je již zastaralý. Taxonomický systém se neustále zdokonaluje, a proto je jisté, že i systém použitý v Poznávačce bude za chvíli také zastaralý.
 
V Poznávačce jsou pro zachování linearity a pro přehlednost použity "zastaralé" taxonomické jednotky. Já osobně si myslím, že je nejdůležitější pamatovat si z klasických taxonomických jednotek doménu, superskupinu, říši, čeleď, rod a druh.
 
Pokud je uveden pouze latinský název organismu, za latinským názvem rodu se vždy uvádí zkratka sp. (species), např.: Dactylorhiza sp. V poznávačce pokud je napsaný jen rod, zkratka u něj není (pro zjednodušení).
 
Vysvětlivky: 
  • plus před českým názvem organismu:
  • bez + ... tento druh je uveden v sezamu přírodnin BIO kategorie A a B
  • + ... tento organismus je zde uveden navíc (např.: + škulovec široký)
  • ++ ... tento organismus je zde uveden navíc a oblast výskytu je mimo ČR a Slovensko (např.: ++ vanilovník plocholistý)
  • hvězdička za českým názvem organismu: zavlečený druh (pouze u druhů, které jsou uvedeny v sezamu přírodnin BIO kategorie A a B), (např.: medúzka sladkovodní*)

Upozornění - samotná Poznávačka může hodně pomoci, ale k bezpečné determinaci organismu nestačí pouze fotografie, důležité je znát i biologii a ekologii druhu. Některé organismy lze bezpečně rozpoznat podle charakteristických znaků i "na dálku", jiné je potřeba si "ošahat", pozorovat pod mikroskopem či určit podle literatury a klíčů, a některé organismy jdou určit pouze pomocí molekulárně-genetických metod (sekvenování genomu - DNA).
 
Fotografie a zdroje použité v Poznávačkách se dají volně nalézt (i stáhnout) na internetu. Poznávačka byla vytvořena hlavně pro studijní účely a nemá v úmyslu jakkoliv porušovat autorská práva, která se vztahují k obrázkům a fotografiím zde použitých.

Samozřejmě, že se v Poznávačce mohou objevit nějaké chyby. Pokud na nějakou nesrovnalost či chybu narazíte, napište do diskuze pod každou Poznávačkou, na jakou chybu jste narazili, číslo snímku a popř. název druhu. Děkuji.

Návod jak si prohlížet Poznávačku:
Pokud kiknete levým tlačítkem myši na náhled Poznávačky, zobrazí se vám Poznávačka na celé obrazovce.

Některé Poznávačky musely být kvůli velikosti a velkému počtu snímků rozděleny na menší celky.

 
Úvodní snímek.jpg
00. Vzor textu poznávačky.jpg
Tento web slouží pouze pro studijní účely.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one